top of page

Visie

pizza-105.jpg

een lijn - een tekening - een huis - een thuis.

Als architect wil ik samen met de opdrachtgever nadenken en zoeken hoe het gebouw dat ontworpen of verbouwd wordt een echte thuis kan worden voor de gebruikers. 

Licht  - ruimte en organisatie zijn belangrijke aspecten die de beleving van een gebouw een derde dimensie kunnen geven. 

Om deze thuis ook in de toekomst te koesteren wordt aandacht geschonken aan duurzaam bouwen - rekening houdend met energie - bezonning - inplanting - oriëntatie en materiaalgebruik.

Ook het financiëel aspect van bouwen en verbouwen is een belangrijk onderdeel in het ontwerpproces en in de opvolging van de werken.

bottom of page